Projectes‎ > ‎Biblioteca‎ > ‎

Funcionament de la biblioteca

 ESPAIS DE LA BIBLIOTECA
 Zona de recepció i préstec
 Zona d’imaginació (ficció):
●● Contes per llegir i explicar als més petits
 Contes en lletra de pal, lligada i lectura de la imatge
 I* Contes fins a 7 anys
 I** Llibres de lectura (de 8 a 10 anys)
 I*** Llibres de lectura (de 11 a 13 anys)
● JN Novel·la juvenil (a partir de 14 anys)
IC Còmics
IP Poesia
Revistes infantils
 Zona de consulta:
      Obres de referència: diccionaris i enciclopèdies
      Llibres i altres materials de coneixements classificats
      segons la CDU.
Zona multimèdia: ordinadors, Internet, impressora.
Zona agfisual: pel·lícules, fotografies i música.
 LA BIBLIOTECA EN HORARI ESCOLAR
Durant l’horari escolar la biblioteca és un suport al treball que es fa a les aules, oferint materials i activitats per desenvolupar totes les àrees del currículum.
 Horari: de 9 a 17.00h
 Animació a la lectura i formació literària
 Cerques d’informació
 Formació d’usuaris de biblioteques
 Préstec de materials per l’aula
 Servei de préstec a l'aula de P3 a 3r
    Servei de préstec a casa a l'hora de biblioteca de 4t a 6è

Comments